1 img492

Mutsushirahama , Aomori

2 img515

Enoshima , Kanagawa

3 img781

Sugamo , Tokyo

4 img784

Aoyama , Tokyo

5 img656

Komazawa , Tokyo

6 img775

Yutenji , Tokyo

8 img813

Asakusa , Tokyo